9. okt, 2016

Parning har skett

De väntas valpar mellan Jens och Jules i slutet av november. Mer info om hundarna finns under fliken 'valpar'.