Eurasiervalpar

Parning har skett mellan Czaruso Amazing Silver Vixen "Bob" och Foxfire Brilliant Benji "Benji" så vi förväntar oss valpar i vecka 37. 

- Czaruso Amazing Silver Vixen - 

HD A 

ED ua

Patella ua 

Utställd med excellent, CK, CERT

Genomfört MH

- Foxfire Brilliant Benji -

JWW-2010 SV-2011 SV-2014 SEUCH FIUCH DKUCH NOUCH NORDV-2011 C.I.B NORDUCH KBHV-2012, 2013, 2014 LP1

HD A 

ED ua 

Patella ua 

Genomfört MH

Tävlat apellklass spår 

Kuvaszvalpar

Parning har skett mellan Megyeri-Nomád Élces och Czaruso Einar "Leo"  så vi förväntar oss valpar i vecka 35. 

- Megyeri-Nomád Élces -

SEUCH

Genomfört MH

HD A

Ögonlyst ua 

Godkänt avelsprov från Ungern

PRA-prcd clear

- Czaruso Einar "Leo" -

SEUCH

Genomfört MH

HD B

ED ua 

PRA-prcd carrier

Czaruso Einar "Leo"

Megyeri-Nomád Élces

Èlces och Leo