Gämra planeras att paras

Vår eurasiertik Gämra planeras att paras vid nästa löp i månadsskiftet oktober/november. Mer information kommer fram över.